Tuesday, January 22, 2008

Some things I don't understand

I was riding down 16th st. last Friday and heard rain. A hose was suspended between two windows in this unfinished, empty building, pouring water down on the overhang below.

It filtered through, raining water all over the ground beneath it.

Nobody was around.

1 comment:

Fire Lance said...

GiaThuanShop.Com Website hàng đầu chuyên cung cấp đèn trung thu 2019 giá sỉ số 1 hiện nay trên thị trường.
Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp nhiều dịch vụ khác như
https://giathuanshop.com/dich-vu-in-an
Trong đó phải kể đến dịch vụ khác như sau
:

- https://giathuanshop.com/dich-vu-in-an/nhan-in-giay-khen-bang-khen-gia-re.html

- https://giathuanshop.com/do-choi

- https://giathuanshop.com/qua-luu-niem

Bạn có thể Pre order với chúng tôi các sản phẩm độc đáo mà bạn muốn mua.